Publikacje

Adwokat Mikołaj Barczak jest autorem licznych artykułów, które zostały opublikowane w prasie fachowej. Do najważniejszych należy zaliczyć publikacje w następujących czasopismach:

 

"Radca prawny":  

 • "Pełnomocnik do doręczeń ustanowiony na podstawie art. 299 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi", 2006/6/100,
 • Glosa do postanowienia NSA z 10.03.2009r, II OSK 312/09", 2009/4/70

 

"Samorząd Terytorialny": 

 • "Glosa do postanowienia WSA w Warszawie z 09.08.2005r, III SAB/Wa 24/05", 2008/12/71

 

"Prawo i podatki Unii Europejskiej":

 • "Nowe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych", 2008/6/22

 

"Prawo spółek":

 • "Kurator ustanowiony na podstawie art. 42 k.c.", 2010/2/37
 • "Implementacja Dyrektywy 2006/68/WE do kodeksu spółek handlowych", 2008/10/2
 • "Wpłata na certyfikaty inwestycyjne za pomocą udziałów w spółce z o.o.", 2006/10/10
 • "Powództwo wspólnika o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z o.o. (art. 295 k.s.h.)", 2006/7-8/17,
 • "Wybrane aspekty wyłączenia wspólnika w spółce z o.o.", 2006/6/42

 

"Gazeta prawna":

 • "Nowelizacja k.s.h. do poprawki", 06 lutego 2007r, nr 26 (1896)

 

"Rzeczpospolita":

 • "Złote weto z luką" – 07 grudnia 2005r, s. C 4,
 • "Termin wybierze inspektor" – 15 lipca 2005r, s. C 4
 • "Wpis to decyzja administracyjna" – 31 marca 2005r, s. C 4

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.